Villa Real 5* HOTEL Madrid Mosaics romans

Col·lecció d'art de l'Hotel Villa Real

Possiblement, l'Hotel Vila Real sigui l'espai més singular i apropiat per acollir la col·lecció de més d'un centenar de mosaics romans dels segles II al VI dC que formen part dels fons d'art de Derby Hotels Collection i que s'exposen de forma permanent en espais comuns i en les mateixes habitacions. La major part provenen de la província romana de Síria i alguns d'ells van ser creats probablement als anomenats tallers d'Antioquia.

El disseny té motius geomètrics en combinacions de formes molt variades: cercles, quadrats, meandres, ones, rombes i línies en ziga-zaga; vegetals i animals apareixen freqüentment en les composicions i també és important la presència de figures humanes en escenes de caràcter mitològic o quotidià. Algunes obres amb textos redactats en grec i en siri procedeixen d'esglésies cristianes i contenen pregàries dirigides al Senyor per part dels fidels que van finançar la realització del mosaic.

Així mateix, l'Hotel Villa Real exposa una col·lecció de gots apul·lis, originaris del sud d'Itàlia, utilitzats als cementiris de la Magna Grècia. Els gots apul·lis deriven tècnicament i estilísticament de les ceràmiques àtiques de figures vermelles i mostren elaborades representacions pintades de temes funeraris, mitològics i de la vida quotidiana.

Tot això contrasta amb l'art contemporani representat per artistes com Andy Warhol, Antoni Tàpies o Guinovart.